Verkkokaupan http://www.heavyshit.fi.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § / Päivitetty 24.5.2018 vastaamaan GDPR-tietosuoja-asetusta

Rekisterinpitäjä

 • Heavys Hit Oy
 • Sampsankatu 3
 • 20520 Turku
 • Y-tunnus 3206890-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Teemu Selin
 • 040 574 9295
 • kauppias@heavyshit.fi

Rekisterin nimi

 • Heavys Hit Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimituksen, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista sijaitsee
  Heavys Hit Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, yrityksen tiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, IP-osoite, selain- ja laitetiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutukset

 • Heavys Hit Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
 • Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietojasi toimitetaan seuraaville yrityksille:
  • Kuljetusliikkeet ja mahdolliset muut tuotteiden kuljettamiseen osallistuvat yritykset mm. ohjelmistojen tarjoajat
  • Maksupalvelujen tarjoajat silloin kun  niitä käytetään (Paytrail)
  • Ohjelmistopalvelujen toimittajat (verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmä, sähköpostijärjestemä)
  • Google (kohdennettu mainonta)
  • Mailchimp (uutiskirjeet)
 • Olemme varmistaneet jokaiselta tietojen käsitteljältä, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja 25.5.2018 voimaan astuvan GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos valitsemamme kumppani säilyttää tietoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme että henkilötietosi ovat suojassa GDPR-asetuksen vaatimalla tavalla.

Tietojen säilytys

 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Noudatamme lakisääteisiä minimisäilytyssaikoja (kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämistä koskee lakisääteinen joko kuuden tai kymmenen vuoden määräaika). Säilytysajat lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana esimerkiksi tarjous annettiin tai sopimus täytettiin.

Evästeiden käyttö

 • Heavys Hit Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.
 • Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu (”Ylläpitäjä”). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

 • Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot –osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.